Customer Are Always The Number 1 Priority
Select language:
08 3755 4931 - 0938.039.288 (Ms.Linh)

DUNLEE MANUFACTURER

DUNLEE MANUFACTURER

GE

Tube Type Ordering
No.9896055
Focal
spot
Target
angle
KHU  Warranty Images
CT MAX DA/MX 100:
CTMAX I, CTMAX II, CTMAX 640, CTMAX 320, and Sytec 1800i systems.
82700
82500
0.6  6.5º  400 40k 
Sytec Pace DA 115 / MX 115 : GE Sytec / Pace CT systems. 83700
83500
0.7 x 0.4 1500 80K
HiLight Advantage DA 135 / MX 135 : HiLight Advantage and 9800 HiLight Advantage CT systems. 80100
80500
0.7 x 0.4 2000 80K
Pegasus DA 135 CT/e / MX 135 CT/e : CT/e and CT ProSpeed Ai systems. 80800
80801
0.7 x 0.6 2000 80K
Sytec MX 135 Venus SR/I : Sytec CT systems 77510 0.9 x 0.7 1.2 x 1.2 3500 120K
Solarix DA 165NP / MX 165NP : HiSpeed FX/i, LX/i, DX/i, and NX/i CT systems 83901
83900
0.9 x 0.7 1.2 x 1.2 3500 140K  
HiSpeed DA 165 : HiSpeed Advantage and GE CT/i CT systems 82600 0.9 x 0.7 1.2 x 1.2 3500 140K  
DA 200 : HiSpeed CT/i 87504 0.7 x 0.6 0.9 x 0.9 6300 contact us
DA 200 : LightSpeed QX/i 87505 0.7 x 0.6 0.9 x 0.9 6300 contact us  
DA 200 Pro : HiSpeed NX/i Pro and HiSpeed ZX/i 88401 0.7 x 0.5 0.9 x 0.9 6300 contact us
DA 200 ULTRA : LightSpeed 16, Discovery ST, Discovery LS, LightSpeed RT, LightSpeed VFX Plus, LightSpeed VFX Ultra and HighSpeed QX/i 88704 0.7 x 0.6 0.9 x 0.9 6300 contact us

PHILIPS

Tube Type Ordering
No.9896055
Focal
spot
Target
angle
KHU  Warranty Images
B 180 Philips
 DA 180 Philips
: Tomoscan CX and TX CT systems. This product replaces OEM insert GS-1580
82302
88500
0.7 x 0.8 1.2 x 1.4  7º 2000 50k 
B 220 Philips
DA 220 Philips
: Tomoscan SR6000 and LX CT systems. This product replaces OEM insert GS-2070
82402
89500
0.7 x 0.8
1.2 x 1.4
2000 50k

SIEMENS

Tube Type Ordering
No.9896055
Focal
spot
Target
angle
KHU  Warranty Images
S 502 Siemens : Somatom Plus 4 Power and Expert series CT systems. 95001 0.6 x 0.5 0.8 x 1.1  7º 5300 130K  

TOSHIBA

Tube Typepan> Ordering
No.9896055
Focal
spot
Target
angle
KHU  Warranty Images
B 180 Toshiba
DA 180 Toshiba
: TCT80A, TCT300, TCT400, and TCT500 CT systems. This product replaces OEM insert GS-1588
88200
83210
1.0 x 1.0  10º 1500 50k 
B 220 Toshiba
DA 220 Toshiba :
Xspeed, 600S, XT, and HQ CT systems. This product replaces OEM insert GS-2078
89200
82410
0.9 x 0.9
1.1 x 1.0
2000 50k  
DA 240 Toshiba : TCT 900SX series, Xvision, and Xpress series CT systems. 86602 1.1 x 1.1
1.7 x 1.7
3500 100k

Ngoài danh mục sản phẩm trên chúng tôi còn cung cấp nhiều sản phẩm khác với chủng loại và mẫu mã đa dạng. Quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá ưu đãi.

Video Clip giới thiệu công ty
Giới thiệu Châu Á Vĩ Đại


Video giới thiệu hình ảnh sản phẩm & dịch vụ.