Customer Are Always The Number 1 Priority
Select language:
08 3755 4931 - 0938.039.288 (Ms.Linh)

CT-TUBE - VARIAN MANUFACTURER

CT-TUBE - VARIAN MANUFACTURER

GE

Tube Type Insert Housing Type Heat Units  Warranty  Product Data Sheet Desciption
CT MAX S-270 B 150 H 400 kHU  40,000 S 270
CT MAX `GS-270 B 150 H 600 KHU 40,000 GS 270
Sytec 1600/1800 GS-270 B 150 H 600 KHU 40,000 GS 270
CT 8800/9000 GS-1079 B 190 1.0 MHU 40,000 GS 1079  
CT 8800 FS/CT9000 (Duel Heat Exchangers) GS-1575 B 192 1.5 MHU 50,000 GS 1575
CT 9800 HILIGHT GS 2076K B 205 2.0 MHU 50,000 GS 2076K
CT 9800 Q GS - 2076 B 205 2.0 MHU 50,000 GS-2076
SYTEC 2000/3000/4000i* GS-1562 MX115/B-172H 1.5MHU 80,000 GS-1562  
HILIGHT ADVANTAGE GS-2176 Jupitor 2.0MHU 80,000    
SYTEC SRI GS-2176 Mini Venus 2.0MHU 80,000 GS-2176
Pro Speed A/I,CT/e GS-2276 MX135CT-H1 2.0MHU 80,000 GS-2276
HiSpeed Advantage GS-3576HS Zeus 3.5 MHU 120,000 GS-3576HS
ProSpeed GS-3576PS ProSpeed 3.5MHU 90,000 GS-3576PS
Solarix Dxi, Fxi, LXi GS-3576S Solarix 3.5MHU 120,000 GS-3576S
Lightspeed Plus MCS-6074 B-580 6.3 MHU 70k Amp Sec MCS-6074

PHILIPS

Tube Type Insert Housing Type Heat Units  Warranty  Product Data Sheet Desciption
 Tomoscan T-60 S-780 B160H 750 kHU  50,000 S-780  
Tomoscan TX, CX GS-1580 B180H 1.5 MHU 60,000 GS-1580  
Tomoscan LX, LXC GS-2070 B200H 2.0 MHU 60,000 GS-2070
Tomoscan AV-Pf, Tomoscan SR4000 GS-2072 B200H 2.0 MHU 60,000 GS-2072  
Tomoscan SR5000 Tomoscan SR6000 GS-3070 B240H 3.5 MHU 60,000 GS-3070  
Tomoscan GS-3072 B240H 3.5 MHU 60,000 GS-3072

SIEMENS

Tube Type Insert Housing Type Heat Units  Warranty  Product Data Sheet Desciption
 Somatom CR/DR GS-2030 B300 2.0 MHU  50,000 GS-2030
Somatom DRG/DRH GS-2030 B300 2.0 MHU 50,000 GS-2030  
Somatom HI-Q GS-2030 B300 2.0 MHU 50,000 GS-2030

Ngoài danh mục sản phẩm trên chúng tôi còn cung cấp nhiều sản phẩm khác với chủng loại và mẫu mã đa dạng. Quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá ưu đãi.

 

Video Clip giới thiệu công ty
Giới thiệu Châu Á Vĩ Đại


Video giới thiệu hình ảnh sản phẩm & dịch vụ.