Customer Are Always The Number 1 Priority
Select language:
08 3755 4931 - 0938.039.288 (Ms.Linh)

Sản phẩm khuyến mãi

Sản phẩm thiết bị y tế với giá ưu đãi tại Great Asia.
- Máy điện tim (ECG)
- Máy đo nồng độ Oxy trong máu (SPO2)
- Máy theo dõi bệnh nhân (Patient Monitor)

 

Tổng số sản phẩm: 6
Video Clip giới thiệu công ty
Giới thiệu Châu Á Vĩ Đại


Video giới thiệu hình ảnh sản phẩm & dịch vụ.